ကုမ္ပဏီဆောင်ပုဒ် နှင့် သံဓိဌာန်

ဆောင်ပုဒ်

"စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို နည်းပညာနှင့် ပုံဖော်ပြီး  ၄င်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို  အနာဂတ်တွင် တိုးတက်လာမည့်

နည်းပညာများနှင့်ချိတ်ဆက်‌ပေးရန်"  

သံဓိဌာန်

  • ကျွန်ုပ်တို့၏ clientsများအတွက်   အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့် အဆင်အပြေဆုံး ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်နိုင်ရန်။        

  • Clients  များကို စစ်မှန်သော၊ ရိုးသားသော၊ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်နိုင်ရန်။

  • နည်းပညာကိုအသုံးပြု၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့်  clientsများကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မူပေးနိုင်ရန်        ဝန်ထမ်း စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် စံနမှုကောင်းဖြစ်စေရန်။

 Company Vision & Mission

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧

"Reshaping businesses with technology and connect them with their IT future"

𝐌𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧

  • Strive to provide the best and convenience products and services to our clients

  • Providing products & services to clients with high integrity, honesty and transparency

  • Lead a good example by using technology in our business both to grow the business and to empower the employee to serve our clients better